Ostrowskie Towarzystwo Naukowe

Rocznik 2014, nr 7

„Kultura lokalna”

Ze Słowa wstępnego:
Z niekłamaną przyjemnością i satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników książkę poświęconą zagadnieniom kultury lokalnej. Ukazuje się ona jako siódmy numer „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”, ale mocno chcemy podkreślić jej monograficzny charakter. Od poprzednich numerów różni ją nowa, szczególnie starannie i profesjonalnie zaprojektowana okładka. Po raz pierwszy nasze prace zostały poddane naukowej recenzji. Żywimy nadzieję, że Czytelnicy docenią książkę za jej „walory poznawcze i rolę, jaką spełnia w budowaniu współczesnej narracji tożsamościowej regionu” (z recenzji). (…)
Zgromadzone w książce artykuły autorów obecnie lub w przeszłości biograficznie związanych z Południową Wielkopolską czynią naszym zdaniem istotny krok w tym kierunku. Pokazują przeszłość naszych okolic, akcentują ich różnorodność etniczną i religijną, wreszcie omawiają sposób obecności w literaturze i kulturze. (…)
Mamy świadomość, jak wiele jeszcze tematów i problemów pozostało do podjęcia, ile istniejących w zbiorowej podświadomości uprzedzeń i nawyków myślowych pozostało do opisania i nazwania, ile granic do zlikwidowania (z trwającą od stu lat fantazmatyczną granicą zaborów na czele). Traktujemy jednak tę książkę jako początek i zaproszenie do dyskusji, do rozwijania i poszerzania tematu.

 

Projekt okładki: dr Joanna Dudek
(Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, UAM)

Publikację książki wsparło miasto Ostrów Wielkopolski.

Książka do nabycia w Forum Synagoga.
 

Spis treści

Słowo wstępne

Kornelia Ćwiklak, Ostrów – miasto w twórczości pisarzy XX-wiecznych (Wojciech Bąk, Edzard Schaper, Jadwiga Żylińska i Kazimierz Radowicz)
Adriana Ciesielska, Geneza regionu kaliskiego w kontekście współczesnych ujęć tożsamości
Jan Galant, Genius loci. O kształtowaniu przestrzeni i tożsamości w wierszach Wojciecha Gawłowskiego
Tomasz Gruchot, Prowincja liryczna – przegrupowania i zmiany adresu
Adam Ćwiklak, „Tłuste” i „chude” lata w historii Sobótki od XV do XVIII wieku
Roman Dziergwa, Śląsk i ziemia kluczborska w dziele pamiętnikarskim Lebenserinnerungen pastora Arthura Rhode
Ryszard Spodzieja, Kulturotwórcza rola kaliskich ewangelików na przestrzeni wieków
Józef Pietrzak, Działalność MRN Ostrowa Wielkopolskiego w okresie „małej stabilizacji”– lata 1956-1970
Justyna Sprutta, Ikonografia starego cmentarza w Ostrowie Wielkopolskim
Krzysztof Morta, Macewa Fromet z ostrowskiego kirkutu
Bogna Skrzypczak-Walkowiak, Dwa losy kobiece na tle filmowego ujęcia historii południowej Wielkopolski (Jerzy Antczak Noce i dnie, Zbigniew Kuźmiński Republika nadziei)
Juliusz Grzybowski, O ruchu błądzącym sofistów, albo o tym, czy można zapytywać poetów o państwo

Skip to content
%d bloggers like this: