Ostrowskie Towarzystwo Naukowe

Rocznik 2012, nr 6

Rocznik2012_6„Między przeszłością i przyszłością”

 

Ze Słowa wstępnego:
Jesteśmy przekonani, że różnorodne problemy poruszane w tych granicach zainteresują szeroki krąg czytelników – jako że korzyści i niewygód mających swoje źródło w fakcie upływu czasu doświadczają wszyscy. Ruchliwa zmienność wydaje się jedną z bardziej wyrazistych cech współczesnego świata. Podatność na modyfikacje, elastyczność, umiejętność adaptacji, gotowość do przekształceń – te i wiele innych jeszcze właściwości (a także umiejętności) traktuje się dzisiaj jako pożądane cechy i poszukiwane zalety.
Pierwszą ofiarą nowych reguł jest przeszłość. Zmiana bowiem błyskawicznie i bez wyjątku unieważnia wszystko, co minęło, choćby wczoraj, a nawet przed chwilą. Tradycja staje się nieistotna, nie postrzega się jej bowiem jako znaku ciągłości, pewnego punktu odniesienia, lecz jedynie jako luźny zbiór motywów do wykorzystania, krótkotrwałą modę. (…)
Z drugiej strony, nie wolno zapominać, że kurczowe trzymanie się przeszłości, ciągłe przeciwstawianie jej zepsutym czasom współczesnym jest postawą niebezpieczną: rodzi melancholię (i nerwice) oraz resentyment, czyli urazę wobec świata, pozwalającą uznać za bezwartościowe to wszystko, co i tak jest nieosiągalne.
Teksty zawarte w „Roczniku” w różnym stopniu odnoszą się do tej problematyki – ale we wszystkich nieomal owo napięcie między czasem minionym i teraźniejszością wydaje się wyczuwalne.

Spis treści

Słowo wstępne

Juliusz Grzybowski, O tym, czy można naprawić zepsutego człowieka, o tym, czy naprawiać należy i o tym, dlaczego jest to takie trudne
Krzysztof Morta, Epitafium rodziny Molskich z katedry kaliskiej
Justyna Sprutta, Treści ideowe malarstwa w ostrowskiej konkatedrze
Wojciech Suszycki, Szkoły powszechne Ostrowa Wielkopolskiego w latach 1919-1939
Piotr Gołdyn, Aktywność uczniów i nauczycieli Ostrowa Wielkopolskiego w roku szkolnym 1938/1939 na łamach „Orędownika Ostrowskiego”
Józef Pietrzak, Działalność Miejskiej Rady Narodowej Ostrowa Wielkopolskiego w okresie stalinowskim
Jan Galant, Uchwycić wątek. Powtórzenie i literacki przełom (na wybranych przykładach)
Bogna Skrzypczak-Walkowiak, Fil(m)ozoficznie o awatarach Raskolnikowa
Marek Lewicki, W kierunku andragogicznej dorosłości człowieka
Maria Eleonora Hebisz, Edukacja międzykulturowa w pierwszej dekadzie XXI wieku w regionie środkowej sierry w Peru
Piotr Nowaczyk, Biologiczne aspekty terroryzmu
Piotr Lis, Cykle mieszkaniowe w gospodarce
Krzysztof Kolenda, Wspomnienie o prof. dr hab. Leszku Bergerze

Skip to content
%d bloggers like this: