Ostrowskie Towarzystwo Naukowe

Rocznik 2011, nr 5

Rocznik2011_5„Między lokalnym i globalnym”

 

Tytułową parę pojęć i zjawisk możemy rozumieć w sposób „wąski”, jako określenie różnych aspektów procesów kulturowych i geopolitycznych zachodzących we współczesnym świecie, takich jak znoszenie granic międzypaństwowych, wzrost stopnia integracji europejskiej i globalizacji, a z drugiej strony nasilenie dążeń separatystycznych, wzrost nacjonalizmu i poczucia odrębności etniczno-kulturowej. (…) Opozycję tego, co lokalne i tego, co globalne możemy także rozumieć w sposób „szeroki” i bardziej przenośny, widząc w niej wcielenie napięcia powstającego między konkretnym zjawiskiem a prawidłem, między fenomenami niepowtarzalnymi i reprezentatywnymi, między normą i odstępstwem, cechą ogólną oraz indywidualną.  (ze Wstępu)

Spis treści

Słowo wstępne

Kornelia Ćwiklak, Literatura na Śląsku. Czy możliwa jest wspólna historia literatury regionów przygranicznych?
Jan Galant, Poeta bezradnie zbuntowany. O jednym wierszu Remigiusza Michno
Juliusz Grzybowski, O tych, co umarli
Juliusz Grzybowski, O tym jak sprywatyzować państwo idealne – spór Arystotelesa z Platonem co do statusu dóbr materialnych
Krzysztof Morta, Łacińskie epitafia Karśnickich z kościoła św. Michała Archanioła w Ostrzeszowie
Justyna Sprutta, „Eros figlarny”, czyli o erotycznej swawoli w sztuce
Juliusz Grzybowski, O żonie, przyjaciołach i nade wszystko o prawdziwej gościnności
Marek Lewicki, Refleksje o kształceniu licealisty jako podmiotu globalnego społeczeństwa
Józef Pietrzak, Zadania samorządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i ich realizacja w latach 1945 – 1950 wobec przemian własnościowych
Piotr Lis, Globalne uwarunkowania finansowania rynku mieszkaniowego
Juliusz Grzybowski, O piciu wina i dlaczego należy chwalić tych, którzy czynią to umiejętnie