Ostrowskie Towarzystwo Naukowe

Rocznik 2007, nr 2

Rocznik2007_2„O GRANICY”

…jest to zjawisko o trudnym do wyznaczenia znaczeniu i zakresie. Po pierwsze dlatego, że każda z nauk postrzega granicę w inny sposób (to oczywiste). Po drugie, pojęcie granicy jest właściwością samej nauki, gdy dociera ona do barier dla siebie – zdawałoby się – nieprzekraczalnych, w tym sensie ma dla niej fundamentalne znaczenie (…) Po trzecie wreszcie, granica stanowi doświadczenie znane nam dobrze z autopsji, choćby z podróży, i zdarza się, że własne przeżycia wyjaśniamy, posługując się tym terminem. Jak widać, granica ma charakter interdyscyplinarny, międzykulturowy i powszechny. (ze Wstępu)


Spis treści

Wstęp
Wojciech Gawłowski, Koleje rzeczy, koleiny dziejów
Kornelia Ćwiklak, Granica – antropologiczny model opisu
Edyta Godziszewska, O granicach ludzkiej wolności
Justyna Sprutta, Ikonostas jako „pogranicze” sacrum i profanum
Krzysztof Morta, Z translatoryki biblijnej, czyli granice przekładu
Marek Lewicki, Transgresja i wyobraźnia. Przekraczanie i rozwój swoich możliwości edukacyjnych
Józef Dytfeld, Granica stresu w ujęciu koncepcji ogólnego zespołu adaptacyjnego – GAS
Michał Jarnecki, Powikłane dzieje pewnej granicy. Od umownego i administracyjnego rozgraniczenia ku granicy etnicznej i państwowej – przypadek Rusi Zakarpackiej i Słowacji
Józef Pietrzak, Granica suwerenności politycznej w Ostrowie Wielkopolskim w XX wieku. Odrodzenie władzy samorządowej po 1989 roku
Gabriela Sznajder, „Granica biegła środkiem rzeki…”. Konflikt o Śląsk Cieszyński na łamach prasy ostrowskiej
Witold Banach, Lokalnie i globalnie ponad granicami czasu i przestrzeni, czyli o dawnej pocztówce ostrowskiej z lat 1897-1939
Adam Szyszka, Perspektywy nanotechnologii – nowe ograniczenia, nowe możliwości                  

%d bloggers like this: