Ostrowskie Towarzystwo Naukowe

Rocznik 2006, nr 1

Rocznik2006_1

…pierwszy tom „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” – ma z tej racji charakter prezentacyjny. Z jednej strony stanowi więc świadectwo istnienia środowiska naukowego w naszym mieście, z drugiej natomiast intencją autorów i redaktorów była potrzeba przedstawienia się, zaprezentowania własnych zainteresowań badawczych, wyznawanej metodologii i warsztatu… (ze Wstępu)

 

 

 

Spis treści

Józef Dytfeld, Ergonomia środowiska szkolnego w aspekcie zagrożeń stresem
Jan Galant, Literatura polskiego Października wobec Historii (na wybranych przykładach)
Michał Jarnecki, Problematyka ukraińska w relacjach polsko czechosłowackich w latach 1918-1939
Anna Kędziora, Rezerwaty przyrody w powiecie ostrowskim
Monika Kędziora, Muzyka w czasie. Czas w muzyce
Piotr Lis, Społeczna polityka mieszkaniowa
Karol Marszał, Wpływ bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta na lokalny system polityczny
Krzysztof Morta, Z etymologii trzech zoonimów
Józef Pietrzak, Samorząd miejski Ostrowa Wielkopolskiego w okresie II Rzeczypospolitej (lata 1918 – 1920)
Regina Podskarbi, Żona doskonała, czyli matczyne rady dla córki w dniu ślubu spisane
Justyna Sprutta, Światło – piękno – sacrum w ikonie
Gabriela Sznajder, Plebiscyt na Górnym Śląsku w świetle prasy ostrowskiej
Adam Szyszka, Przyrządy niebieskiej optoelektroniki półprzewodnikowej
Piotr Wiertelak, Wizyta Józefa Piłsudskiego na Zamku Cesarskim w Poznaniu w 1919 roku