Dokumenty

Dokumenty

Statut Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
Deklaracja członkowska
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Pliki

Logo

  • OTN (jpgpng)
  • Ostrowskie Towarzystwo Naukowe (jpg / png)

Szablon listu z nagłówkiem OTN