Ostrowskie Towarzystwo Naukowe

O nas

Historia OTN


Ostrow Wielkopolski ul Gimnazjalna 9-Gimnazjum Meskie 1845-1925-700 A02

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe istnieje od jesieni 2005 roku. Jego członkami są osoby zawodowo związane z nauką i sztuką: pracownicy naukowi i doktoranci zatrudnieni na różnych uczelniach i w różnych miastach, reprezentujący liczne dziedziny nauki, a przy tym mające związki z Ostrowem Wielkopolskim. Celem stowarzyszenia jest wspieranie i propagowanie nauki, popularyzacja dorobku naukowego środowiska ostrowskiego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, działania na rzecz popularyzacji i rozwoju przedsięwzięć artystycznych, a także integracja miejscowego środowiska naukowego. Działania Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego od początku koncentrowały się na kilku przedsięwzięciach. Były i są to:

 • Organizacja cyklu otwartych wykładów, wygłaszanych zarówno przez członków towarzystwa, jak i zaproszonych gości.
 • Publikowanie „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”, gromadzącego artykuły i rozprawy naukowe, zawierającego przekrój dorobku naukowego w regionie.
 • Przygotowanie i współprodukcja (wespół z lokalną stacją telewizji kablowej Pro-Art) cyklu popularnonaukowych programów telewizyjnych pod wspólną nazwą „Uniwersytet bez wieku”. Wszystkie odcinki są emitowane w programie lokalnym. Nawiązują one do tradycji, kultury, etnografii, historii, archeologii i środowiska przyrodniczego regionu lub przedstawiają interesujące zagadnienia naukowe na tle miasta.
 • Organizacja Festiwalu Nauki, kierowanego do uczniów ostrowskich szkół.
 • Od dwóch lat Ostrowskie Towarzystwo Naukowe organizuje Ostrowskie Dyktando Ortograficzne, któremu patronuje Rada Języka polskiego przy Polskiej Akademii Nauk.

Władze stowarzyszenia

Władzami towarzystwa są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Obecnie w skład zarządu wchodzą:

 • prezes – prof. UAM dr hab. Jan Galant
 • wiceprezes – prof. UAM dr hab. Kornelia Ćwiklak
 • wiceprezes – dr Krzysztof  Morta
 • skarbnik – dr Józef Pietrzak
 • sekretarz – dr Justyna Kociemba-Żulicka

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • dr Tomasz Gruchot
 • prof. AM dr hab. Monika Kędziora
 • dr Marek Lewicki