Wykład: dr Emilia Kledzik „Wizerunki Bronisławy Wajs – Papuszy”

Wykład: dr Emilia Kledzik „Wizerunki Bronisławy Wajs – Papuszy”

W piątek 10 maja 2024 w Forum Synagoga odbył się kolejny w tym roku wykład organizowany przez Ostrowskie Towarzystwo Naukowe. Gościem była dr Emilia Kledzik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka wydanej w ostatnim czasie książki Perspektywa poety. Cyganologia Jerzego Ficowskiego. Tematem wykładu były „Wizerunki Bronisławy Wajs – Papuszy”.
Dr Kledzik omówiła biografię Wiesławy Wajs, z uwzględnieniem kontekstu historycznego (Wołyń, trasy wędrówek rodziny Wajsów, przymusowe osiedlanie po 1945 roku), przede wszystkim jednak skupiła się na działalności Jerzego Ficowskiego, który spopularyzował nie tylko poezję Papuszy, ale także stworzył zręby wiedzy na temat społeczności ludzi zwanych Cyganami. Prelegentka podkreślała, że Ficowski modyfikował wiersze poetki, dostosowując je do historycznych i osobistych wyobrażeń poezji, a publikacje „cyganologiczne” zbudował na podstawie istniejących już wcześniej, a nie zweryfikowanych przesądów, wyobrażeń i uprzedzeń, powielanych w licznych publikacjach w całej Europie.
W trakcie dyskusji podnoszono kwestię terminologiczne związane z określeniami „Cygan” — „Rom”, przypominano także liczne wizerunki romskie w kulturze XX wieku.

 

Książkę dr Emilii Kledzik można zakupić w księgarni akademickiej „Księgarnia przy Fredry” w Poznaniu, adres internetowy: przyfredry.pl Perspektywa poety

Do końca maja możliwość zakupu promocyjnego – z użyciem kodu: „Perspektywa 85”.

Bezpośredni kontakt do księgarni: tel. 502 109 217; mail 

Zdjęcia: Adam Ćwiklak