Zaproszenie na wykład: Prof. dr hab. inż. Dariusz J. Gwiazdowicz

Zaproszenie na wykład: Prof. dr hab. inż. Dariusz J. Gwiazdowicz

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe 
zaprasza na 74. wykład z cyklu 
„Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”:

prof. dr hab. inż. Dariusz J. Gwiazdowicz 

Współczesne dylematy ochrony przyrody

 

Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Raszkowska 21, Ostrów Wlkp. 

22 marca 2024 r. (piątek), o godzinie 18.00 

Wstęp wolny 

 

O prelegencie:

Jest autorem ponad 500 publikacji naukowych i popularno-naukowych jakie ukazały się w ponad 100 czasopismach, w 25 krajach.

Jego zainteresowania badawcze: relacje między koniecznością prowadzenia gospodarki opartej na użytkowaniu środowiska (leśnictwo, łowiectwo, rolnictwo, rybactwo) a skutecznymi metodami ochrony przyrody; historyczne zależności pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym (krajobraz kulturowy) a zmianami przyrodniczymi (krajobraz przyrodniczy).

Realizował projekty badawcze lub zajęcia dydaktyczne w kilkudziesięciu placówkach na wszystkich kontynentach m.in. Humboldt Universität, Berlin (Niemcy), University Centre in Svalbard (Spitsbergen, Norwegia), Irkutsk State Agrarian University (Rosja), Shahrekord University (Iran), Hokkaido University (Japonia), Ohio State University (USA), University of Michigan (USA), Research Station Panguana (Peru), Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego (Szetlandy Południowe).

Pełnił lub pełni szereg funkcji jak np. członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Edukacji i Nauki, ekspert Narodowego Centrum Nauki w obszarze badawczym „Nauk o Życiu”, koordynator Narodowego Programu Leśnego w panelu „Dziedzictwo”, kierownik Katedry Ochrony Lasu i Środowiska oraz przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nauki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, członek prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego, przewodniczący Rady Programowej najstarszego na świecie czasopisma z zakresu nauk leśnych, jakim jest „Sylwan”.

O wykładzie:

Wszyscy chcemy żyć bezpiecznie, wygodnie, na wysokim poziomie. Chcemy korzystać z dobrze zaopatrzonych centrów handlowych, autostrad i mieć swobodę komunikacyjną. Nie wyobrażamy sobie, jak można funkcjonować bez dostępu do Internetu czy telefonii komórkowej. Innymi słowy, na co dzień korzystamy z ogromnych dobrodziejstw, jakie przynosi nam rozwój cywilizacyjny. Jednocześnie chcielibyśmy żyć w poczuciu, że otaczająca nas przyroda jest bezpieczna, chroniona, że człowiek nie stanowi dla niej zagrożenia. Uważamy, że naturalność przyrody jest wartością szczególną, którą należy pielęgnować. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi oczekiwaniami jest dostrzegalna sprzeczność, gdyż np. nie można rozwijać budownictwa mieszkaniowego bez wpływu na otaczającą przyrodę. Jak zatem wybrnąć z tego impasu.