Wykład: prof. dr hab. inż. Dariusz J. Gwiazdowicz „Współczesne dylematy ochrony przyrody”

Wykład: prof. dr hab. inż. Dariusz J. Gwiazdowicz „Współczesne dylematy ochrony przyrody”

W piątek 22 marca 2024 r. w ostrowskim Forum Synagoga odbył się 74. wykład w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Prelekcję na temat „Współczesne dylematy ochrony przyrody” wygłosił prof. dr hab. inż. Dariusz J. Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prelegent w przystępny sposób przedstawił argumenty przemawiające za koniecznością ochrony przyrody, koncentrując się na tych, które wynikają ze skutków kontrolowania ekosystemu przez człowieka oraz z głębokich zależności między poszczególnymi organizmami. W tym kontekście omawiał przede wszystkim kierunki polityki leśnej, regulującej zakres wycinania i sadzenia lasów. Profesor Gwiazdowicz mówił również w tym kontekście o wywołującej szeroką społeczną dyskusję roli łowiectwa, skupiając się przede wszystkim na jego kulturowym zakotwiczeniu oraz współczesnych pożytkach.

W trakcie ożywionej dyskusji ze strony licznie zgromadzonej publiczności padały pytania o związek między działaniami w zakresie ochrony przyrody a globalnymi zmianami klimatycznymi, mówiono na temat szkód wizerunkowych, jakie środowisko leśników poniosło w ostatnich latach, wyrażano wątpliwości dotyczące kierunku europejskiej polityki klimatycznej.

Zdjęcia: Jan Galant