Zaproszenie na wykład: dr Radosław Nawrocki

Zaproszenie na wykład: dr Radosław Nawrocki

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe 
zaprasza na 72. wykład z cyklu 
„Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”:

dr Radosław Nawrocki

Czyja jest szkoła? 
O współczesnych dylematach dotyczących władzy w edukacji

 

Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Raszkowska 21, Ostrów Wlkp. 

23 listopada 2023 r. (czwartek), o godzinie 18.00 

Wstęp wolny 

 

O prelegencie:

Dr Radosław Nawrocki – prodziekan ds. nauki i rozwoju kadry na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Nauk o Edukacji na tymże wydziale. Współautor (wspólnie z prof. dr. hab. Szymonem Wróblem) książki Szkoła jako fikcja i inne szkice z filozofii edukacji, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo WPA 2010 oraz autor monografii Kultura demokracji w szkole (Warszawa 2021: Wydawnictwo Wolters Kluwer). W latach 2015-2019 Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – Specjalista do opiniowania aktów prawnych i polityki oświatowej organów władzy centralnej, Członek Sekcji ds. polityki szkolnictwa wyższego i parametryzacji osiągnięć naukowych oraz Sekcji ds. polityki oświatowej. Uczestnik Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień sprawiedliwości, wolności i równości w edukacji.

O wykładzie:

Moje wystąpienie osadzone będzie w siatce pytań dotykających kwestii kształtu dzisiejszego systemu edukacji. Będę się zatem zastanawiał m.in. nad tym, kto ma być suwerenem, decydentem określającym realizację określonej idei szkoły. Ponadto, będę się poruszał w obrębie następujących pytań: czy da się wypracować strategię zarządzania, gospodarowania polem edukacyjnym, która będzie zgrabnie łączyła biegun wolności, swobody w kreowaniu szkoły i biegun solidarności, który wiąże się z zabezpieczeniem elementarnych aspektów sprawiedliwości społecznej, czy innych idei kluczowych dla funkcjonowania społeczeństw demokratycznych? Gdzie przebiega granica pomiędzy szacunkiem dla suwerenności różnych podmiotów edukacyjnych a wypełnianiem obowiązków wobec innych, wobec wspólnoty, w obrębie której procesy edukacyjne zachodzą? Czy da się bez ingerencji zewnętrznej ukonstytuować porządek edukacyjny, który będzie realizował swe podstawowe funkcje społeczne? Powyższe pytania pozwolą mi podjąć refleksję na temat kształtu współczesnego systemu edukacji, granic i charakteru wolności w edukacji w konfrontacji z innymi wartościami takimi m.in. jak równość i sprawiedliwość. Będę poruszał te kwestie w odniesieniu do takich m.in. zjawisk w edukacji jak: wolność wyboru szkoły, demokracja w edukacji, struktura systemu edukacji, rynek w oświacie, edukacja domowa.