Wykład: prof. UAM dr hab. Jan Galant „Tekla i Zbigniewa Zmorskie. Zapomniane pisarki ostrowskie”

Wykład: prof. UAM dr hab. Jan Galant „Tekla i Zbigniewa Zmorskie. Zapomniane pisarki ostrowskie”

W piątek 13 października 2023 w Forum Synagoga odbył się kolejny, pierwszy po wakacjach, wykład w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego zatytułowany „Tekla i Zbigniewa Zmorskie. Zapomniane pisarki ostrowskie”. Wygłosił go prof. UAM dr hab. Jan Galant.

W wykładzie przedstawiona została biografia Tekli Parczewskiej z Osieka (1821-1898), jej męża – poety Romana Zmorskiego (1822-1867) oraz ich dzieci: Masława i Zbigniewy. Prelegent omówił wspólne podróże małżonków, świadczące o wejściu Tekli Zmorskiej w ówczesne krajowe i emigracyjne środowisko ludzi kultury. Prelegent charakteryzował również późniejsze losy obu kobiet, skupiając się na materialnych wyzwaniach i trudnościach ich samodzielnego życia, ciągłych przeprowadzkach (Osiek, Józefów, Ołobok, Ostrów, Poznań, Kalisz, Warszawa) a przede wszystkim na formach aktywności w sferze kultury. Składają się na nie bogata korespondencja z pisarzami, wydawcami, redaktorami czasopism, własne próby literackie, tłumaczenia oraz artykuły prasowe poświęcone sprawom literackim, a przede wszystkim twórczość prozatorska Zbigniewy Zmorskiej. Warto ją przypomnieć, nawet jeśli składają się na nią opowiadania i powieści należące do ówczesnego obiegu popularnego, mające charakter dydaktyczny i obyczajowy, dość schematyczny. 

W trakcie ożywionej dyskusji pytano o życie syna Zmorskich Masława, motywacje uzasadniające podjęcie tematu, prelegent podkreślał także znaczenie Tekli i Zbigniewy Zmorskich dla ostrowskiej kultury i tożsamości. 

Dodatkowe informacje na temat Tekli i Zbigniewy Zmorskich

Zdjęcia: Adam Ćwiklak

Wykład został przygotowany w ramach Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2023.