Wykład: prof. dr hab. Mirosław Pawlak, „Jak skutecznie uczyć się języka obcego?”

Wykład: prof. dr hab. Mirosław Pawlak, „Jak skutecznie uczyć się języka obcego?”

W piątek 2 czerwca 2023 roku miał miejsce trzeci w tym roku wykład w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Prelekcję na temat „Jak skutecznie uczyć się języka obcego?” wygłosił profesor dr hab. Mirosław Pawlak (UAM, ANS Konin), ceniony w Polsce i poza jej granicami badacz zajmujący się zagadnieniami dydaktyki języka angielskiego. Tematem wykładu nie była charakterystyka różnych metod nauczania pod kątem ich skuteczności, lecz czynniki związane z osobą pragnącą się uczyć, takiej jak prawidłowe określenie celu nauki, motywacja, organizacja procesu uczenia się, indywidualne predyspozycje. Prelegent przekonywał na przykład, że trafne zdiagnozowanie zakresu późniejszego zastosowania i właściwe nazwanie celów uczenia się istotnie wpływa na sukces edukacyjny (stać się nim może nawet opanowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych).

Wykład wywołał żywą dyskusję, w jej trakcie słuchacze dzielili się własnymi doświadczeniami zdobytymi w trakcie nauczania i uczenia się języków obcych, potwierdzając słuszność przedstawionych przez prelegenta ustaleń naukowych.