Zaproszenie na wykład: prof. dr hab. Mirosław Pawlak

Zaproszenie na wykład: prof. dr hab. Mirosław Pawlak

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe 
zaprasza na 70. wykład z cyklu 
„Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”:

prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

Jak skutecznie uczyć się języka obcego? 

 

Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Raszkowska 21, Ostrów Wlkp. 

02 czerwca 2023 r. (piątek), o godzinie 17.00 

Wstęp wolny 

O prelegencie: 

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak jest zatrudniony w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, gdzie w latach 2011-2019 pełnił funkcję rektora. Jego zainteresowania naukowe dotyczą kwestii związanych z uczeniem się i nauczaniem języka obcego, a w szczególności z przyswajaniem gramatyki, korektą błędów językowych, a także rolą różnic indywidualnych. Profesor Pawlak jest autorem lub współautorem 15 monografii, redaktorem wielu prac zbiorowych, opublikował ponad 300 artykułów w Polsce i za granicą. Jest założycielem i redaktorem naczelnym czasopism „Studies in Second Language Learning and Teaching” (WP-A UAM) oraz „Konińskie Studia Językowe” (PWSZ w Koninie), jak również serii książkowej Second Language Learning and Teaching w wydawnictwie Springer. W latach 2017-2019 roku profesor Pawlak sprawował funkcję Przewodniczącego Światowej Federacji Stowarzyszeń Nauczycieli Języka Obcego.

 

 

O wykładzie: 

Nauka języka obcego to długi i żmudny proces, który wymaga wiele zaangażowania i ciężkiej pracy. Znajomość języka nie polega jedynie na opanowaniu jego różnych elementów, ale na rozwinięciu umiejętności ich zastosowania w bardzo różnych kontekstach, w szczególności w spontanicznej komunikacji. Celem wykładu jest omówienie wybranych czynników, które mogą się przyczynić do osiągnięcia sukcesu w tym zakresie, związanych z osobą ucznia raczej niż samym sposobem nauczania. Będzie się on między innymi ogniskował na takich zagadnieniach jak: autonomia w nauce języka obcego, wyznaczanie realistycznych celów nauki, stosowanie odpowiednich strategii uczenia się, motywacja, rola czynników indywidualnych oraz organizacja procesu nauki.