Zaproszenie na wykład: prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

Zaproszenie na wykład: prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe
zaprasza na 69. wykład z cyklu
„Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”:

prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

Kto pisał historię miast? Przykład poznański

 

Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Raszkowska 21, Ostrów Wlkp.

21 kwietnia 2023 r. (piątek), o godzinie 16.30

Wstęp wolny

O prelegencie:

Prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik, historyk, prodziekan Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor naczelny „Kroniki Miasta Poznania”, autor wydanej w 2021 r. czterotomowej „Historii Poznania”.

 

O wykładzie: 

Historia miejska budzi coraz większe zainteresowanie. Jej korzenie tkwią w wieku XIX, gdy rodziła się nowoczesna historiografia. Dzieje miast nie były jednak tylko domeną historyków z uniwersyteckich katedr, istotną rolę w ich rozwoju odgrywali archiwariusze czy bibliotekarze, nie bez znaczenia była także inspiracja i wsparcie światłej władzy miejskiej. Badania dziejów stolicy Wielkopolski są tego najlepszym przykładem.