Wykład: prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, „Czy Muminki i ich filozofia są w stanie zbawić świat?”

Wykład: prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, „Czy Muminki i ich filozofia są w stanie zbawić świat?”

24 marca o 18.00 odbył się pierwszy w tym roku, a 68 w kolejności, wykład w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego, na temat: Czy Muminki i ich filozofia są w stanie zbawić świat? Wygłosił go pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego prof. dr hab. Jarosław Płuciennik z Uniwersytetu Łódzkiego. Prelegentowi towarzyszyła Marzena Bomanowska, dyrektorka łódzkiego Muzeum Kinematografii z ekipą filmową rejestrującą wykład.
Prelegent przedstawił biograficzne i historyczne okoliczności powstania pomysłu i pierwszej opowieści o Muminkach, omówił te elementy fantastycznego świata powieści, z których odczytać można swoistą filozofię Muminków, np. rolę milczenia, sposób organizacji przestrzeni domowej, typowe postawy i zachowania postaci, formy reagowania na katastrofy.
Urozmaicenie rozważań prof. Płuciennika stanowiły ilustracje i plansze dotyczące powieściowego świata Tove Jansson, świadczące także o globalizacji skandynawskiej opowieści, dowodzące, że stała się już ona dobrem światowym oraz składnikiem współczesnej kultury masowej.
Wykład wywołał żywą dyskusję, w trakcie której padały pytania o światopogląd Muminków, o stosunek do czasu, o zakres i zasięg ich popularności. Mówiono także o psychologicznej prawdzie postaci oraz planach ekranizacji powieści.