Wykład: prof. dr hab. Witold Molik, „Emigracja zarobkowa z Wielkopolski do Niemiec w latach 1870-1918. Skutki ekonomiczne, społeczne i kulturowe”

Wykład: prof. dr hab. Witold Molik, „Emigracja zarobkowa z Wielkopolski do Niemiec w latach 1870-1918. Skutki ekonomiczne, społeczne i kulturowe”

4 listopada o 18.00 odbył się 67 wykład w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mieli okazję wysłuchać wystąpienia prof. dra hab. Witolda Molika (UAM) na temat „Emigracja zarobkowa z Wielkopolski do Niemiec w latach 1870-1918. Skutki ekonomiczne, społeczne i kulturowe”. Profesor Molik jest jednym z najbardziej cenionych i zasłużonych historyków Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zajmującym się dziejami Wielkopolski, historią inteligencji i ziemiaństwa, stosunkami polsko-niemieckimi. W jego dorobku znajduje się ponad 400 publikacji.
Prelegent przedstawił okoliczności, które sprawiły, że emigracja zarobkowa w tamtym okresie stała się zjawiskiem masowym, zwrócił uwagę, że wyjeżdżającymi byli przede wszystkim mieszkańcy wsi dworskich (folwarcznych), słabo opłacani, żyjący w trudnych warunkach materialnych, słabo wykształceni. Przesyłane lub przywożone z powrotem do Wielkopolski pieniądze znacząco wpłynęły na rozwój regionu, migranci kupowali nieruchomości i gospodarstwa rolne, lokowali oszczędności w bankach, które dzięki temu mogły udzielać korzystnych kredytów. Inne skutki emigracji zarobkowej, o których mówił prof. Molik, to m.in. rezygnacja z chłopskich wzorów życia, stroju, obyczajów, wzrost świadomości społecznej i politycznej, obywatelskiej godności, doświadczenie indywidualnej wolności i samodzielnego życia, ale także rozluźnienie obyczajowe, osłabienie hierarchii rodzinnej. W tym kontekście mowa była także o sytuacji kobiet emigrujących za chlebem, wyzwań i zagrożeń, jakie temu towarzyszyły.
Bardzo ciekawego wykładu, interesującego dla wielu Ostrowian, których przodkowie wyjeżdżali na „saksy”, wysłuchała licznie zgormadzona publiczność.

%d bloggers like this: