Zaproszenie na wykład: prof. dr hab. Witold Molik

Zaproszenie na wykład: prof. dr hab. Witold Molik

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe
zaprasza na 67. wykład z cyklu
„Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”:

prof. dr hab. Witold Molik

Emigracja zarobkowa z Wielkopolski do Niemiec
w latach 1870-1918. 

Skutki ekonomiczne, społeczne i kulturowe

 

 

Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Raszkowska 21, Ostrów Wlkp.

4 listopada 2022 r. (piątek), o godzinie 18.00

Wstęp wolny

 

O wykładzie: 

Na tle rozwoju liczebnego, struktury zawodowej i największych skupisk polskiego wychodźstwa zostanie na wykładzie ukazany jego pęd do oszczędzania, transferowanie milionów zaoszczędzonych przez polskich robotników marek do krajowych banków i spółek kredytowo-oszczędnościowych oraz następnie jego wpływ na demokratyzację stosunków społecznych i na zmiany w kulturze materialnej wsi wielkopolskiej, zwłaszcza na modernizację ubiorów i warunków mieszkaniowych robotników rolnych.

 

O prelegencie: 

emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Historii, w latach 2001-2019 kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku oraz współzałożyciel i dyrektor Centrum Instytut Wielkopolski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniu historii Polski, w szczególności dziejów polskiej inteligencji i ziemiaństwa, dziejów stosunków polsko-niemieckich, pamięci historycznej społeczeństwa polskiego oraz historii uniwersytetów i nauki w XIX i XX wieku. Jest autorem ponad 400 publikacji, w tym monografii: Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914 (1989), Kult Karola Marcinkowskiego (1996), Życie codzienne ziemiaństwa Wielkopolsce w XIX i początku XIX wieku. Kultura materialna (1999), Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku (2009), Polscy studenci na uniwersytetach niemieckich od końca XVIII do początku XX wieku (2016), Moda w ziemiańskim świecie (2021).

%d bloggers like this: