Wykład: dr Marek Lewicki, „Wielowymiarowość edukacyjna człowieka w kontekście kształcenia matematycznego”

Wykład: dr Marek Lewicki, „Wielowymiarowość edukacyjna człowieka w kontekście kształcenia matematycznego”

Wyjątkowo w środę 29 czerwca i – wyjątkowo – w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać kolejnego wykładu w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Dyrektor I LO dr Marek Lewicki wygłosił prelekcję na temat „Wielowymiarowość edukacyjna człowieka w kontekście kształcenia matematycznego”.
Prelegent zwięźle scharakteryzował uwarunkowania współczesnej edukacji, cywilizacyjne wyzwania (między innymi cyfrowe, bioetyczne) i różnorodność kompetencji poznawczych (różne odmiany osobniczej inteligencji), a następnie skonfrontował je z ogólnymi zasadami, na których wsparta jest współczesna edukacja. Teza o kryzysie edukacji zyskała w ten sposób ogólne i teoretyczne uzasadnienie. W tym kontekście prelegent charakteryzował korzyści i pożytki, jakich dostarcza szkolna edukacja matematyczna. Nie chodzi o umiejętność liczenia, znajomość algebry, geometrii, odpowiednich wzorów i przekształceń, lecz o reguły myślenia i wnioskowania, pewien fundament racjonalnego i logicznego obserwowania świata.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na fakt, że na tej płaszczyźnie po raz kolejny matematyka potwierdza swoje pokrewieństwo z filozofią; mowa była także o kryzysie jako stałym stanie istnienia edukacji.

 

 

Skip to content
%d bloggers like this: