Wykład: dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak, „Fenomen osobny” komiksu i powieści graficznej

Wykład: dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak, „Fenomen osobny” komiksu i powieści graficznej

W piątek 1 kwietnia 2022 roku w Forum Synagoga odbył się pierwszy w tym roku, a 63 w ogóle, wykład w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Prelekcję zatytułowaną „Fenomen osobny” komiksu i powieści graficznej wygłosiła dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak, znana Ostrowianom jako kierownik Mediateki.

Prelegentka przedstawiła historię komiksu, przypomniała najważniejsze dzieła komiksowe, omówiła dyskusje dotyczące terminologii i definicji stosowanych wobec komiksu i powieści graficznej. W swoich rozważaniach prelegentka mocno podkreślała gatunkową odrębność komiksu oraz artystyczne osiągnięcia, które nie pozwalają już traktować komiksu jako sztuki wyłącznie rozrywkowej i popularnej.

W trakcie ożywionej dyskusji rozmawiano o relacjach komiksu i innych sztuk (literatura, film, animacja filmowa), różnicach między komiksem i powieścią graficzną, procesie kulturowej nobilitacji komiksu.

Zdjęcia: Adam Ćwiklak, Jan Galant