Zaproszenie na wykład: „(Geo)poetyka marzeń. Biografie pokolenia stanu wojennego jako (nie)dokończone opowieści”

Zaproszenie na wykład: „(Geo)poetyka marzeń. Biografie pokolenia stanu wojennego jako (nie)dokończone opowieści”

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe
zaprasza na 62. wykład z cyklu
„Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”:

prof. UJD dr hab. Małgorzata Piasecka

(Geo)poetyka marzeń.

Biografie pokolenia stanu wojennego jako (nie)dokończone opowieści

Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, Ostrów Wlkp.

26 listopada 2021 r., o godzinie 18.00

Wstęp wolny

Relacja z wykładu

O wykładzie:

Inspiracją dla zaprezentowanej opowieści o marzeniach było prawdziwe, autobiograficzne wydarzenie pod nazwą „Niedokończona Studniówka 1982”. Fenomen ten wydarzał się dwa razy, 5 lutego 1982 roku, wtedy, kiedy się nie dokończył i 10 stycznia 2015 roku, wtedy, kiedy się dokończył.  W stanie wojennym naszą studniówkę przerwano z powodu zbliżającej się godziny milicyjnej, ale po wielu latach w 2015 roku sami ją dokończyliśmy. Czasoprzestrzeń Niedokończonej Studniówki to przykład zbiorowej biografii pokolenia stanu wojennego, gdzie za szczególny rodzaj wspólnego doświadczenia, tzw. wydarzenia formacyjnego można uznać dramatyczne spotkanie z wolnością na progu dorosłości. Ten silny fakt historyczny i akt kulturowy stał się impulsem do nadania mu także znaczenia symbolicznego.

prof. UJD dr hab. Małgorzata Piasecka 

Pedagog i socjolog; kierownik Katedry Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie; kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „JA CZĘSTOCHOWIANIN. Na styku przeszłości i współczesności”; redaktor naczelna czasopisma „Podstawy Edukacji”; członek Sekcji Pedagogiki Ogólnej KNP PAN na kadencję 2020 – 2023.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami polskimi i zagranicznymi w ramach projektów naukowych (np. Evaluation toolkit on senior’s education to improve their quality of life (LLP Gruntvig) i sieci badawczych (np. CA COST Action nr CA19112 pt. “Women on the Move”).

Uczestniczka kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji i kongresów naukowych w Polsce i za granicą (m.in. Francja, Szwajcaria, Słowacja, Łotwa, Belgia, Portugalia). Odbyła staże naukowe na uczelniach we Francji, Peru, Rumunii, Indiach i na Ukrainie.