Zaproszenie na wykład: „Wokół jakuckiej rodziny polskiego zesłańca na Sybir”

Zaproszenie na wykład: „Wokół jakuckiej rodziny polskiego zesłańca na Sybir”

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe
zaprasza na 60. wykład z cyklu
„Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”:

prof. dr hab. Zbigniew Kopeć

Wokół jakuckiej rodziny polskiego zesłańca na Sybir.

Niezwyczajne małżeństwo i trudne ojcostwo Wacława Sieroszewskiego

 

Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, Ostrów Wlkp.

24 września 2021 r., o godzinie 18.00

Wstęp wolny

Relacja ze spotkania

O wykładzie: W pierwszym roku pobytu na zesłaniu Sieroszewski związał się z Jakutką, Anną Slepcową.  Owocem tego związku była córka Maria.  Po śmierci Anny Sieroszewski sam wychował córkę, ale powracając do Polski, nie zabrał jej ze sobą. Problematyka wykładu będzie dotyczyła tego, w jaki sposób jakucka towarzyszka życia Sieroszewskiego Anna Slepcowa jest obecna w biografiach pisarza, a także   specyficznej relacji łączącej pisarza z córką. Wacław Sieroszewski został zesłany na Syberię w roku 1879 za działalność patriotyczną. Podczas pobytu na zesłaniu zyskał sławę jako pisarz i naukowiec. Jego utwory literackie cieszyły się dużą poczytnością, a praca naukowa, dotycząca życia Jakutów, przyniosła mu międzynarodowe uznanie, złoty medal Carskiego Towarzystwa Geograficznego oraz pozwolenie na powrót do ojczyzny. 

Prof. dr hab. Zbigniew Kopeć: pracownik w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor monografii: Jerzy Andrzejewski (1999), Niepokorni, brudni, źli. Ludzie marginesu w prozie polskiej XX wieku (2010) i W cieniu historii. Dwudziestowieczne doświadczenia i narracje (2018); współredaktor m.in. monografii: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011), Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku (2014), Progulki po sowremennoj polskoj literature. Sbornik statej (2015), Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej (2015), Tolkien – mit, historia, literatura. Eseje i studia (2016), Poznań pisarek i pisarzy (2016), Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła. Znaczenie (2016). Główne zainteresowania naukowe: literatura dwudziestolecia międzywojennego, literatura współczesna, tematyka rosyjska i syberyjska w literaturze polskiej.

Skip to content
%d bloggers like this: