Wykład: „Wokół jakuckiej rodziny polskiego zesłańca na Sybir. Niezwyczajne małżeństwo i trudne ojcostwo Wacława Sieroszewskiego”

Wykład: „Wokół jakuckiej rodziny polskiego zesłańca na Sybir. Niezwyczajne małżeństwo i trudne ojcostwo Wacława Sieroszewskiego”

 

W piątek 24 września 2021 roku odbyło się 60. spotkanie w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Słuchacze zgromadzenie w Forum Synagoga wysłuchali prelekcji, którą wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Kopeć z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na temat: „Wokół jakuckiej rodziny polskiego zesłańca na Sybir. Niezwyczajne małżeństwo i trudne ojcostwo Wacława Sieroszewskiego”.

Prelegent scharakteryzował syberyjski związek polskiego zesłańca z Jakutką Anną Slepcową, osadził je w kontekście życia codziennego na Syberii, działalności naukowej polskich zesłańców, przekonań antropologicznych z przełomu XIX i XX wieku czy współczesnych metodologii badań naukowych, np. feminizmu (herstory). Ten szeroki kontekst pozwolił także wyjaśnić relacje łączące Sieroszewskiego z Marią, córką z tego związku, której pisarz, wracając z zesłania do Polski, nie zabrał ze sobą.

Na przykładzie biografii Sieroszewskiego prelegent zaprezentował prywatne losy polskich zesłańców oraz społeczno-historyczne uwarunkowania podejmowanych przez nich decyzji, dotyczących syberyjskich rodzin, których potomkowie żyją do dzisiaj w Jakucji. Zaprezentowana na wykładzie historia Sieroszewskiego ujawniła, jak badania nad historią prywatną, dziejami lokalnymi, odległymi od wielkich wydarzeń historycznych wzbogacają i niuansują naszą wiedzę na temat przeszłości, podważają uprzedzenia i stereotypy.

W trakcie ożywionej dyskusji padały pytania o sposoby ucieczek z Syberii, perspektywę postkolonialną w badaniach nad dziejami i kulturą Syberii, powszechność związków polskich zesłańców z Sybiraczkami, np. Jakutkami.