Wykład online: Edmund Radziszewski

Wykład online: Edmund Radziszewski

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe

zaprasza na 59. wykład z cyklu
„Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”:

Edmund Radziszewski 

Gołuchowscy i Leszczyńscy na Przygodzicach.
Przyczynek do historii dóbr przygodzickich
 

O wykładzie:

Mało znane są okoliczności nabycia przez Gołuchowskich herbu Wieniawa Przygodzic i początki budowy dóbr przygodzickich. Mało też wiadomo o ich związkach rodzinnych z Leszczyńskimi. Ale przejęli oni dobra Gołuchowskich po wygaśnięciu rodu w 1509 roku. Twórcą fortuny rodu i najbardziej aktywnym w procesie powiększania dóbr przygodzickich był Rafał Leszczyński (1526-1592), który swoim spadkobiercom pozostawił 3 miasta i 65 wsi. W 1685 roku do dóbr przygodzickich zostało przyłączone miasto Ostrów. W 1699 roku kolejny Rafał Leszczyński (1650-1703) sprzedał je przyszłemu podskarbiemu wielkiemu koronnemu Janowi Jerzemu Przebendowskiemu (1638-1729), który zapoczątkował nowy okres w ich rozwoju.

 

O prelegencie: 

Edmund Radziszewski studiował historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lat zajmuje się historią regionalną, dziejami dawnych kresów Rzeczypospolitej, genealogią i heraldyką. Jest autorem wielu publikacji, m.in. o rodzie Radziwiłłów. Ostatnio opublikował: Powstańcy wielkopolscy z terenu gminy Przygodzice. Losy i pamięć (2019), artykuły: Gołuchowscy na Przygodzicach. Przyczynek do historii dóbr przygodzickich i Radziwiłłowski witraż z herbami w kościele pw. MB Ostrobramskiej w Antoninie („Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” 2020). W 2017 roku brał udział w międzynarodowej konferencji „Ołyka i Radziwiłłowie w historii Ukrainy, Polski i Białorusi” w Łucku na Ukrainie (sprawozdanie z konferencji naukowej w: „Rocznik OTG” 2019).