Wykład online: prof. UWr. dr hab. Paweł Kaczyński

Wykład online: prof. UWr. dr hab. Paweł Kaczyński

 

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe
zaprasza na 57. wykład z cyklu
„Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”:

prof. UWr. dr hab. Paweł Kaczyński

Awanturnicy XVIII wieku w historii i legendzie

Wykład został zarejestrowany online

Prof. UWr. dr hab. Paweł Kaczyński – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, od roku 2016 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UWr. Zajmuje się literaturą i kulturą XVIII wieku oraz literaturą popularną XIX-XXI wieku, zwłaszcza powieścią kryminalną. Opublikował dwie książki: Niedokończona podróż. Proza Tomasza Kajetana Węgierskiego. Studia i przekroje oraz Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje – poglądy.  Jest także autorem licznych rozdziałów w monografiach zbiorowych oraz artykułów publikowanych m. in. w „Pamiętniku Literackim”, „Pracach Polonistycznych” czy „Wieku Oświecenia”.

O wykładzie – wiek osiemnasty to w dziejach Europy „pierwsze stulecie wielkiej turystyki”. Wśród licznych podróżników przemierzających drogi kontynentu są ludzie, dla których przemieszczanie się jest życiową koniecznością, ucieczką przed konsekwencjami afer, w jakie się wplątywali. Do grupy tej zaliczyć można Giacomo Casanovę, Giuseppe Balsamo vel Cagliostro, Maurycego Beniowskiego, hrabiego Saint-Germain i wielu innych. Ich barwne życiorysy tworzą schemat typowej drogi życiowej osiemnastowiecznego awanturnika. Wszystkich już za życia otaczała legenda. Niektórzy sami postarali się o jej utrwalenie pisząc pamiętniki (Casanova, Beniowski), za innych zrobiła to opinia publiczna i pamięć potomnych. Do dzisiaj pozostają inspiracją dla twórców literatury i filmu, kultury popularnej.