Wykład online: dr Izabela Leraczyk

Wykład online: dr Izabela Leraczyk

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe
zaprasza na 56. wykład z cyklu
„Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”:

dr Izabela Leraczyk

„Zawsze do zdrady przypinacie jakiś pozór prawa” (Liv. 9.11.7)
– o regulacjach międzynarodowych w Republikańskim Rzymie

Wykład został zarejestrowany online

dr Izabela Leraczyk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, stypendystka Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi (CEDANT) z siedzibą w Pawii oraz Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Autorka monografii Ius belli et pacis w republikańskim Rzymie, współautorka tłumaczenia i komentarza X księgi listów Pliniusza, współredaktorka monografii Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce, do jej zainteresowań badawczych należą antyczne regulacje międzynarodowe oraz rzymskie prawo publiczne.

O wykładzie: Wojny rzymskie kojarzą się głównie ze spektakularnymi podbojami i hańbiącymi bitewnymi klęskami. Z barwnych opisów pozostawionych przez starożytnych historyków udaje się jednak wyłuskać mechanizmy prawne, jakie stosowano w okresie rzymskiej Republiki. Autorka przedstawi wybrane przykłady ilustrujące mechanizmy wypowiadania, jak i zapobiegania wojnom przez Rzymian.