Promocja książki „Życie codzienne na (wielkopolskiej) prowincji u progu niepodległości”

Promocja książki „Życie codzienne na (wielkopolskiej) prowincji u progu niepodległości”

12 grudnia 2019 roku w Forum Synagoga miało miejsce spotkanie promujące tom „Życie codzienne na (wielkopolskiej) prowincji” opublikowany przez Ostrowskie Towarzystwo Naukowe.
Prowadzący spotkanie redaktorzy tomu – Kornelia Ćwiklak i Jan Galant – przypomnieli, że składające się na książkę artykuły stanowią pokłosie konferencji naukowej pod tym samym tytułem, jaka odbyła się na początku grudnia 2018 roku w Ostrowie Wielkopolskim, wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Prezentując książkę Jan Galant zwrócił uwagę, że wespół z innymi publikacjami powstałymi w minionym roku tworzy ona skromny zbiór trwałych materialnych śladów świętowania odzyskania niepodległości, dzięki temu mających szansę służyć także przyszłym pokoleniom.
Jan Galant wspomniał również o pożytkach, jakie przyniosło spojrzenie na wydarzenia sprzed stu lat z perspektywy codzienności. Stwarza ona między innymi możliwość wspomnienia i uhonorowania rzeszy anonimowych bohaterów tamtych wydarzeń, pozwala włączyć w obszar zachowań patriotycznych przykłady uczciwej pracy, solidności, rzetelności w działaniu, odwagi zrzeszania się i uczestniczenia w życiu zbiorowym. Dzięki codzienności patriotyzm może stać się powszechną praktyką, a nie odświętną deklaracją poświęcenia.
W dalszej części oboje redaktorzy prezentowali poszczególne artykuły skałdające się na książkę. Dotyczą one: przebiegu kształtowania się samorządów lokalnych w Ostrowie Wielkopolskim i w Kaliszu, obrazu działań wojennych zawartego w zapiskach niemieckich pastorów zamieszkujących w regionie, zwyczajów kulinarnych praktykowanych wówczas po obu stronach granicy. O kulturalnym życiu regionu mówią artykuły poświęcone kulturalnej aktywności mieszkanek Kalisza, życiu muzycznemu w Ostrowie Wielkopolskim, cechom gwarowej polszczyzny sprzed stu lat. Ówczesne przemiany społeczne charakteryzują teksty dotyczące ogłoszeń o pracę w prasie ostrowskiej, warunków życia i pracy nauczyciela w pruskim (a potem polskim) systemie edukacyjnym, wreszcie środowisk przestępczych, marginesowych i patologicznych w Wielkopolsce.
Książka wzbudziła duże zainteresowanie licznie zgormadzonych uczestników spotkania.

Zdjęcia: Adam Ćwiklak

%d bloggers like this: