Wykład: Literackie podróże do Polski i Niemiec. O wzajemnym postrzeganiu ludzi i narodów w świetle komparatystyki literackiej

Wykład: Literackie podróże do Polski i Niemiec. O wzajemnym postrzeganiu ludzi i narodów w świetle komparatystyki literackiej

W piątek 8 listopada 2019 roku miał miejsce 54 wykład z cyklu „Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”. Wygłosiła go dr Kornelia Ćwiklak – wykładowca Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także wiceprezes Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego – na temat: Literackie podróże do Polski i Niemiec. O wzajemnym postrzeganiu ludzi i narodów w świetle komparatystyki literackiej.
W swoim wystąpieniu prelegentka mówiła o imagologii, czyli dziedzinie refleksji humanistycznej, której przedmiotem są zbiorowe wyobrażenia, jakie na temat innych narodów funkcjonują we współczesnych społeczeństwach. Z imagologią łączą się badania nad tożsamością zbiorową, pamięcią społeczną, figurą Obcego – Innego w określonej kulturze, ale również z zjawiskami resentymentu i stereotypu.
Drugi obszar refleksji zaproponowany w prelekcji obejmował portrety sąsiadów zawarte we współczesnych literackich zapisach podróży z Niemiec do Polski i z Polski do Niemiec, opublikowanych w ostatnich latach przez Matthiasa Kneipa, Tinę Stroheker oraz Andrzeja Stasiuka. Należy dodać, że tematyka wykładu odwoływała się – w sposób skrótowy – do niedawno wydanej książki dr Kornelii Ćwiklak pod tytułem Literackie podróże do Polski i Niemiec. Studia imagologiczne (Poznań 2019).
Tematyka wykładu wywołała ożywioną dyskusję zgromadzonych w Forum Synagoga słuchaczy, oprócz historycznych przywołujących również prywatne doświadczenia podróży do Niemiec.

Zdjęcia: Adam Ćwiklak