Wykład: Archeologia mitologiczna. Wojna trojańska na Kaukazie

Wykład: Archeologia mitologiczna. Wojna trojańska na Kaukazie

W piątek 24 maja 2019 roku odbył się kolejny wykład w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego, który wygłosił wykładowca poznańskiej Akademii Muzycznej, pochodzący nota bene z Ostrowa Wielkopolskiego, prof. AM dr hab. Andrzej M. Kempiński na temat: Archeologia mitologiczna: wojna trojańska na Kaukazie.

Tematem prelekcji była próba wyjaśnienia podobieństw fabuły i postaci, dających się odnaleźć pomiędzy kanonicznym dla kultury i tożsamości europejskiej eposem Homera – opowieścią o wojnie trojańskiej – a zbiorem mitologicznych pieśni, dokumentujących historię ludów zamieszkujących góry Kaukazu (Osetia). Według prelegenta uprawniona jest hipoteza zakładająca, iż osetyńskie pieśni są wcześniejsze niż Iliada i Odyseja, a tym samym, że mogły one stanowić źródła dla greckiej epiki bohaterskiej. Tę zaskakującą i kontrowersyjną tezę prelegent uzasadniał, sięgając po argumenty językowe, narracyjne, antropologiczne i inne.

Logiczna i przekonująca opowieść prof. Kempińskiego stała się punktem wyjścia do ciekawej i gorącej dyskusji, w której udział wzięli licznie zgromadzeni w ostrowskiej synagodze słuchacze.

Zdjęcia: Adam Ćwiklak

%d bloggers like this: