Komeda znany i nieznany

Komeda znany i nieznany

Piątek, 5 kwietnia 2019 roku, godz. 17.00, Forum Synagoga

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe zainaugurowało kolejny rok działalności, zapraszając na wykład poświęcony osobie i twórczości Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. O „Komedzie znanym i nieznanym” mówił jeden z najbardziej cenionych znawców kina w Polsce – prof. dr hab. Marek Hendrykowski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prelegent skupił się przede wszystkim na twórczości filmowej słynnego kompozytora. Podkreślał niezwykłą pracowitość Komedy widoczną w liczbie zrealizowanych ścieżek dźwiękowych, realizowanie muzyki do bardzo różnych projektów filmowych, muzyczny perfekcjonizm. Wykład był ilustrowany materiałami filmowymi, wśród których znalazł się szerzej nieznany zapis wypowiedzi samego Komedy na temat komponowania muzyki. Nie zabrakło również anegdot, ilustrujących relacje i związki między przedstawicielami tego niezwykłego pokolenia polskich artystów, którzy debiutowali w połowie lat 50. XX wieku.
W trakcie dyskusji pytano prof. Hendrykowskiego o okoliczności wypadku i śmierci Krzysztofa Komedy, przypominano ostrowski fragment jego biografii. W kilku zdaniach wspomniał wspólne szkolne lata Wojciech Suszycki. Z niepokojem zwrócono również uwagę na niebezpieczeństwo likwidacji kina „Komeda” w związku z planami budowy kina sieci „Helios” przy ostrowskiej galerii handlowej.

Wykład spotkał się ze sporym zainteresowaniem publiczności, wywołał ciekawą i żywą dyskusję.

Zdjęcia: Adam Ćwiklak

%d bloggers like this: