„Jak pisano historię powstania wielkopolskiego w Ostrowie” – wykład prof. Jerzego Pietrzaka

„Jak pisano historię powstania wielkopolskiego w Ostrowie” – wykład prof. Jerzego Pietrzaka

26 października 2018 odbył się kolejny wykład w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Prelekcję na temat „Jak pisano historię powstania wielkopolskiego w Ostrowie” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Pietrzak. Prelegent mówił o tym, kto i kiedy rozpoczął i prowadził badania historyczne dotyczące przebiegu powstania w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego, prezentował i krytycznie oceniał wiarygodność relacji i wspomnień uczestników powstania, przypomniał o zniszczeniach, jakim uległy źródła i dokumenty związane z powstaniem w trakcie II wojny światowej. W tych właśnie okolicznościach – zdaniem prelegenta – należy szukać przyczyn powstawania sprzecznych sądów i mitów dotyczących powstania wielkopolskiego.

Wykład prof. Pietrzaka wzbudził żywą dyskusję, potwierdzającą znaczenie powstania dla wielkopolskiej tożsamości.

Zdjęcia: Adam Ćwiklak