Ruś Zakarpacka 1938-1939. Wykład prof. Michała Jarneckiego

Ruś Zakarpacka 1938-1939. Wykład prof. Michała Jarneckiego

Piątek, 15 czerwca 2018 r. Mała Scena OCK

47 już wykład w ramach „Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” wygłosił prof. UAM dr hab.  Michał Jarnecki  na temat: Ruś Zakarpacka 1938-1939. Zapomniany epizod europejskiej historii. Przedstawił w nim dzieje sąsiadującego z południowo-wschodnią Polską regionu zwanego Rusią Zakarpacką, koncentrując się na krótkiej, ale burzliwej historii lat 1918-1939. W tym czasie Ruś Zakarpacka stanowiła część Czechosłowacji. Autor omówił stosunki ludnościowe, religijne, czynniki i kierunki narodowej emancypacji, krótkotrwałą półroczną autonomię, którą zakończyło wkroczenie wojsk węgierskich wiosną 1939 roku. W tym krótkim czasie Ruś Zakarpacka stała się przedmiotem zainteresowania, dyplomatycznych i wywiadowczych zabiegów ościennych państw i mocarstw, ze względu na ważną z powodów militarnych lokalizację.
Temat wzbudził duże zainteresowanie. Zgromadzeni słuchacze pytali prelegenta podczas dyskusji o współczesność Rusi Zakarpackiej będącej obecnie częścią Ukrainy: o tożsamość i język mieszkańców, charakter gospodarczy regionu, jego walory turystyczne.

Zdjęcia: Adam Ćwiklak