Marcowe pisanie. Rok 1968 w literaturze – wykład prof. dra hab. Przemysława Czaplińskiego

Marcowe pisanie. Rok 1968 w literaturze – wykład prof. dra hab. Przemysława Czaplińskiego

Piątek 20 kwietnia 2018 roku, godzina 18.00, Forum Synagoga

Pierwszy w nowym roku (a 46 z kolei) wykład w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego wygłosił prof. dr hab. Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), jeden z najlepszych znawców współczesnej polskiej kultury i literatury. Wykład nosił tytuł: Marcowe pisanie. Rok 1968 w literaturze. Jego tematyka dotyczyła literackich świadectw wydarzeń marcowych: od Mszy za miasto Arras Andrzeja Szczypiorskiego po współczesne przedstawienia powojennych relacji polsko-żydowskich (np. Wilhelma Dichtera).
Główną hipotezą prelekcji było założenie, że w tym zbiorze dzieł odnaleźć można dwie postawy wobec siebie obu narodów i wobec niedawnej przeszłości: założeniem pierwszej jest przekonanie, że wyrządzone krzywdy doprowadziły do podziału, którego nie da się unieważnić ani zapomnieć. Drugą postawę znamionuje natomiast wiara, iż istnieją warunki i działania, dzięki którym pojednanie jest możliwe, a przeszłość da się przekroczyć. Pierwszą postawę prelegent nazwał tragiczną, drugą natomiast – melodramatyczną.
Przedstawiona propozycja stała się przedmiotem dyskusji, w której udział wzięli zgromadzeni w Forum Synagoga słuchacze.

Zdjęcia: Adam Ćwiklak