O hejcie wśród swoich – wykład dr Justyny Kociemby-Żulickiej

O hejcie wśród swoich – wykład dr Justyny Kociemby-Żulickiej

W piątek 13 października 2017 roku w Forum Synagoga odbył się kolejny, już 43, wykład organizowany przez Ostrowskie Towarzystwo Naukowe. Prelekcję pod tytułem „O hejcie wśród swoich” wygłosiła dr Justyna Kociemba-Żulicka, nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim.

W trakcie wykładu prelegentka omówiła etymologię słowa hejt, zaprezentowała przepisy prawa, które mają zastosowanie wobec hejtu oraz przedstawiła różne formy obraźliwych wypowiedzi internetowych, podkreślając, że tylko część z nich ma charakter hejtu i stanowi naruszenie prawa. Ilustracją tych zjawisk i różnic między nimi były przykłady wypowiedzi, zaczerpnięte z komentarzy umieszczanych w lokalnych portalach internetowych. Prelegentka podkreślała, że skłonności do hejtowania nie należy przypisywać określonym opcjom politycznym czy światopoglądowym, widzieć w nim raczej należy wyraz postaw skrajnych i obskuranckich.

Podczas ożywionej dyskusji podnoszono kwestię skuteczności istniejących rozwiązań prawnych, zwracano uwagę na rolę szkoły w kształtowaniu właściwych zachowań w internecie. Zgodnie uznano, że głównym źródłem hejtu jest internetowa anonimowość i pytano o jej granice. Zwrócono także uwagę, że niektóre sposoby komponowania informacji, które umieszcza się na stronach portali, zachęcają, prowokują do hejtowania.
Gorąca dyskusja licznie przybyłych słuchaczy świadczy o tym, że zjawisko hejtu stanowi w dzisiejszym społeczeństwie duży problem.

 

Zdjęcia: Adam Ćwiklak

%d bloggers like this: