Wykład dra Juliusza Grzybowskiego

Wykład dra Juliusza Grzybowskiego

W piątkowe popołudnie 2 czerwca w Forum Synagoga odbył się kolejny, już 42, wykład organizowany przez Ostrowskie Towarzystwo Naukowe. Prelekcję pod tytułem „Penteus albo o narodzinach teatru” wygłosił dr Juliusz Grzybowski, wykładowca Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

Zgromadzeni w synagodze zapoznali się z filozoficzną i historyczną opowieścią, w której dr Grzybowski przedstawił początki greckiego teatru, twórczość greckiego dramaturga Eurypidesa, treść dramatu Bachantki i mitologiczną opowieść, która była jego podstawą. Prelegent opisywał formy religijności starożytnych Greków, obrzędy religijne, specyfikę kultu Dionizosa, stojącego za początkami teatru. Swoje rozważania dr Grzybowski zamknął konkluzją, w której podkreślił religijny wymiar teatru jako takiego, jego głęboki związek z życiem.

W dyskusji natomiast chwalono walory samej prelekcji, podkreślano także aktualność pytania o miejsce teatru w życiu zbiorowym, pytania, dla którego w ostatnim czasie łatwo przychodzi  znaleźć uzasadnienie.