Wykład prof. dra hab. Wojciecha Browarnego

Wykład prof. dra hab. Wojciecha Browarnego

Data: 21 października 2016 roku, godzina 18.00.
Miejsce: Forum Synagoga.
Temat: OD HENRYKA WORCELLA DO JOANNY BATOR. O polskiej literaturze Sudetów (1945-2015)

W swoim wykładzie prof. Browarny scharakteryzował piśmiennictwo polskie poświęcone Sudetom, przypomniał podstawowe kategorie literatury regionalnej, wymienił najbardziej zasłużonych autorów i działaczy kultury po roku 1945 oraz najważniejsze zmieniające się w czasie tematy: propagandowo służebne opowieści o śladach polskości na tych terenach, odkrycia i świadectwa kulturowej swoistości Sudetów, a w ostatnich latach narracje odwołujące się do dawnej i wojennej przeszłości regionu.
Wśród wymienianych przez prelegenta autorów piszących o Sudetach lub na tematy związane z regionem najważniejsze miejsce zajął Henryk Worcell jako autor powieści Najtrudniejszy język świata, Zbigniew Kubikowski, a ze współczesnych pisarzy natomiast mowa była o Joannie Bator, Hubercie Klimko-Dobrzanieckim, i oczywiście o Oldze Tokarczuk.
W dyskusji zwrócono uwagę na znaczenie, jakie dla świadomości społecznej mają badania nad kulturą regionalną (co w kontekście regionu ostrowskiego ma istotne znaczenie), i zagrożenia, jakie temu towarzyszą – zwłaszcza ryzyko stosowania złagodzonych kryteriów oceny twórczości. Prelegent wyjaśniał także historię i znaczenie dla kultury Dolnego Śląska i Sudetów społeczności greckiej, osiedlonej w okolicach Zgorzelca i Żagania po 1948 roku, oraz żydowskiej, obejmującej osoby ocalałe po Holokauście lub repatriowane ze Wschodu.

 

Zdjęcia: Adam Ćwiklak

%d bloggers like this: