Wykład prof. dra hab. Michała Banaszaka

Wykład prof. dra hab. Michała Banaszaka

Data: 15 kwietnia 2016 roku, godzina 18.00.
Miejsce: Forum Synagoga.
Temat: Wytwarzanie i magazynowanie energii w XXI wieku
Prowadzenie spotkania: dr Krzysztof Morta

Tematem wykładu prof. Michała Banaszaka było omówienie istniejących i przyszłych źródeł energii wykorzystywanych przez człowieka. Prelegent przedstawił źródła energii stosowane od wieków (spalanie kopalin naturalnych), jak również nowe sposoby, które mogą zyskiwać na znaczeniu w przyszłości, choć znane są już dzisiaj (energia termojądrowa, energia zawarta w świetle słonecznym, ogniwa paliwowe). Ich przydatność jest pochodną możliwości kontrolowania procesu, kosztów uzyskiwania energii oraz sposbów i kosztów jej magazynowania. Najbardziej wydajna w chwili obecnej jest energetyka jądrowa – zarówno jeśli chodzi o koszt produkcji, jak również ze względów bezpieczeństwa i ekologicznych.
W wykładzie nie było zatem odpowiedzi na pytanie, czym warto dziś ogrzewać nasze mieszkania, profesor Banaszak koncentrował się bowiem na globalnych wyzwaniach i możliwościach w tej dziedzinie. Tematyka wykładu zachęciła zgromadzonych w Synagodze słuchaczy do zadawania pytań i wywołała ożywioną dyskusję, trudno bowiem zaprzeczyć, że mowa była o sprawach, z którymi styka się na co dzień każdy człowiek, ogrzewając mieszkanie, włączając światło i uruchamiając telefon.

 Zdjęcia: Adam Ćwiklak

Skip to content
%d bloggers like this: