Wykład prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej

Wykład prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej

Publiczność, która zgromadziła się licznie w ostrowskiej synagodze, wysłuchała prelekcji poświęconej aktywności społecznej i zawodowej osób starszych, będących już na emeryturze. Pani profesor Brzezińska zwracała uwagę na zależność między aktywnością w młodszym wieku – angażowaniem się zawodowym, społecznym, działalności w stowarzyszeniach itp. – a aktywnym życiem w późniejszym wieku. Ważną rolę mają tu do odegrania także relacje z przedstawicielami młodszych pokoleń, bezpośredni kontakt, korzystanie z ich wiedzy i pomocy.
W trakcie dyskusji mówiono o generacyjnych różnicach, o zaniku tradycji czytania w młodszych pokoleniach, ale także o tym, że tego rodzaju myślenie uogólnia i upraszcza rzeczywisty stan rzeczy. W trakcie spotkania zarówno prelegentka, jak i słuchacze, przypominali ostrowskie lata Pani profesor Brzezińskiej, zwłaszcza, że wśród uczestników spotkania byli nauczyciele (p. prof. Łucja Huzarewicz) oraz znajome i znajomi ze szkolnych lat. Przypomnijmy, że prof. Anna Brzezńska jest absolwentką Liceum Żeńskiego (dzisiejsze II Liceum Ogólnokształcące) w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 

 

 

Skip to content
%d bloggers like this: