Wykład prof. dra hab. Jerzego Pietrzaka

Wykład prof. dra hab. Jerzego Pietrzaka

Data: 13 listopada 2015 roku, godzina 18.00.
Miejsce: Forum Synagoga.
Temat: „Republika Ostrowska” – prawda czy mit?

Licznie zgromadzona publiczność, wśród której znajdowali się także przedstawiciele władz samorządowych, wysłuchała niezwykle ciekawego wykładu, w którym prelegent omawiał historię oraz użycia  terminu „Republika Ostrowska”. Przypomniał , że określenie to nie ma historycznego uzasadnienia, a jedynie literackie, związane z twórczością Kazimierza Radowicza. Rozważania poświęcone przebiegowi wydarzeń 10 listopada 1918 roku, omówienie działań niepodległościowych w innych miastach Wielkopolski, charakterystyka znaczenia słowa republika, nadawanego mu w tamtym czasie, pozwoliły zaprezentować wykładowcy rozbudowany, chyba kompletny opis terminu.
Ten niezwykle zajmujący i poznawczo wartościowy wykład stał się podstawą do gorącej dyskusji, w której podnoszono kwestię odpowiedzialności za rozpowszechnienie określenia „Republika Ostrowska”, zakresu zobowiązań faktograficznych pisarstwa historycznego, a przede wszystkim mówiono o roli mitów w kreowaniu świadomości zbiorowej. Najwięcej emocji wzbudziła sprawa Medalu Republiki Ostrowskiej, nadawanego obywatelom miasta szczególnie zasłużonym w utrwalaniu tożsamości lokalnej.

Zdjęcia: Adam Ćwiklak