Wykład dr Justyny Sprutty

Wykład dr Justyny Sprutty

W piątek 23 października 2015 roku w ostrowskiej synagodze odbył się 35. wykład w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego, który wygłosiła dr Justyna Sprutta, wykładowca historii sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie i na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu oraz w Katedrze Pedagogiki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Kard. A. Hlonda w Mysłowicach.
Temat wykładu: Sekrety fasad ostrowskich kamienic.
Posiłkując się licznymi ilustracjami, prelegentka zaprezentowała ostrowskie kamienice, których fasady obfitują w piękną ornamentykę. Słuchacze zostali zabrani na spacer ulicami Sienkiewicza, Raszkowską, Kaliską, Kościelną, Wrocławską, Rynkiem…
Prelegentka wyjaśniała symboliczne znaczenie motywów dekoracyjnych, pokazywała, jak mocno ornamentyka kamienic odwołuje się do tradycji kultury europejskiej. Wykład pozwolił w nowym świetle zobaczyć znaną miejską przestrzeń, miejsca, obok których przechodzimy niemal codziennie.
Prelekcja wywołała ożywioną dyskusję licznie zgromadzonych słuchaczy, podczas której mówiono przede wszystkim o zagrożeniach dla tych przejawów lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Zdjęcia: Adam Ćwiklak