Wykład prof. dra hab. Kazimierza Ilskiego

Wykład prof. dra hab. Kazimierza Ilskiego

W piątek 5 grudnia w ostrowskiej synagodze odbyłsię 34. wykład w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego, który wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Ilski, dziekan Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu. Temat wykładu: Status prawny chrześcijan w Imperium Romanum.
Prelegent jest historykiem specjalizującym się w dziejach Kościoła Wschodniego oraz historii starożytnej i bizantyjskiej. W latach 1976-1980 studiował historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wówczas odbył praktyki w kampaniach wykopaliskowych w Novae na terenie dzisiejszej Bułgarii. W 1989 roku obronił pracę doktorską pt. „Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II”, a w 2002 roku rozprawę habilitacyjną „Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu”. W roku 2004 otrzymał profesurę gościnną na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji oraz stanowisko profesora UAM w Poznaniu w randze kierownika Pracowni Historii Bizancjum. Tam prowadzi wykłady z zakresu dominatu, starożytnej myśli politycznej i dziejów chrześcijan w społeczeństwie Cesarstwa Rzymskiego. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.
Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała barwnej opowieści o prawnych, społecznych i obyczajowych aspektach prześladowań chrześcijan w pierwszych wiekach naszej ery. Prelegent opowiadał na przykład o tym, jak bardzo zasady postępowania chrześcijan były sprzeczne z religijnymi, pogrzebowymi, ale także kulinarnymi obyczajami mieszkańców Rzymu. Profesor Ilski komentował również akty prawne, które w IV w. n. e. uczyniły chrześcijaństwo religią dominującą w Cesarstwie. Temat wykładu wzbudził ożywioną dyskusję wśród zgromadzonych słuchaczy.

Zdjęcia: Adam Ćwiklak