Zaproszenie

Zaproszenie

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe

zaprasza na wykład

w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego

prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak

Zbigniew Herbert – poeta kultury. W 90. rocznicę urodzin

03 kwietnia 2014 roku o godzinie 18. 00

Mała Sala Ostrowskiego Centrum Kultury

MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK – kierownik Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej oraz Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorka i redaktorka książek poświęconych twórczości Zbigniewa Herberta: „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta (2004), Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta (2007), Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Herberta (2010), Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta (2013).

 

mikolajczak

Skip to content
%d bloggers like this: