Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak

W czwartek 8 kwietnia 2014 roku o godzinie 18.00 w Małej Sali ostrowskiego OCK miał miejsce już 32 wykład w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak wygłosiła prelekcję na temat: Zbigniew Herbert – poeta kultury. W 90. rocznicę urodzin.
Scharakteryzowała w niej osobę i biografię poety, przedstawiła go jako poetę kultury, który podejmuje dialog z dziedzictwem przeszłości. Profesor Mikołajczak dowodziła, że Herbert jest jednak nie tylko spadkobiercą Thomasa S. Eliota, ale też idealnym mieszkańcem „nie-wtórnego miasta” George’a Steinera − artystą interpretatorem, który ożywia wybrane znaczenia z wewnętrznej perspektywy, aktywnie czyta innych autorów, rozmawia m.in. z Homerem, Janem Kochanowskim, Cyprianem Kamilem Norwidem.
Prelegentka pokazywała, odwołując się do przykładów, jak Herbert pisze własną wersję Iliady, pieśni Czego chcesz od nas, Panie czy Bema pamięci żałobnego rapsodu, odsłaniała nawiązania – zarówno dostrzegalne treściowe, jak i te mniej uchwytne obecne w rytmie czy formie gatunkowej.
W trakcie dyskusji rozmawiano o ocenie ostatnich lat życia poety, jego randze w literaturze XX wieku, ale także o młodzieńczej, jeszcze nieporadnej, poezji.
Wykład został zorganizowany dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Leoni Autokabel Polska Sp. z o. o. oraz pomocy Ostrowskiego Centrum Kultury.

Zdjęcia: Adam Ćwiklak

%d bloggers like this: