Wykład dr Justyny Kolendy

Wykład dr Justyny Kolendy

W piątek 08 listopada 2013 o godzinie 18.30 w gościnnej sali Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Wykład na temat: Wczesnośredniowieczne grody Doliny Baryczy w świetle badań archeologicznych wygłosiła dr Justyna Kolenda.
Doktor Justyna Kolenda jest archeologiem, pracuje w Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Zajmuje się badaniem osadnictwa wczesnośredniowiecznego terenu Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza Śląska i Wielkopolski. Jest redaktorką publikacji Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu (Wrocław 2008), będącej podsumowaniem projektu badawczego pt. Socjotopografia lokalnego ośrodka władzy w państwie piastowskim na przykładzie Milicza (Śląsk). Obecnie kieruje projektem Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno-środowiskowe wybranych stanowisk obronnych.

W swoim wykładzie dr Kolenda przedstawiła i omówiła historię wczesnośredniowiecznych grodów powstałych w X wieku, w okresie panowania Mieszka I, położonych w Dolinie Baryczy, w pobliżu Lelikowa, Wrocławic, Milicza. Prelegentka charakteryzowała ich zabudowę oraz funkcje – związane głównie z ekspansją państwa piastowskiego w tym czasie. Mówiła o możliwych przyczynach, które w wieku XI doprowadziły do zniszczenia tych grodów. W sposób interesujący opowiadała także o badaniach archeologicznych prowadzonych w regionie ostrowskim, pokazywała mapę obrazującą dotychczasowe wykopaliska. W trakcie ożywionej dyskusji pytano o początki zorganizowanej hodowli ryb w rejonie Milicza, mówiono także o potrzebie podjęcia badań archeologicznych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, mogących zweryfikować hipotezę, że historia miasta jest dłuższa, niż się to oficjalnie przyjmuje.
Wykład został zorganizowany dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Leoni Autokabel Polska Sp. z o. o. oraz pomocy Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Skip to content
%d bloggers like this: