ZMARŁ DR INŻ. JERZY MAZUREK

ZMARŁ DR INŻ. JERZY MAZUREK

mazurek

26 września 2013 roku w wieku 77 lat zmarł dr inż. Jerzy Mazurek, jeden z członków Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Karierę naukową rozpoczął w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie w latach 60. Pracę doktorską obronił w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Uczestniczył w stażach naukowych w Hiszpanii, Meksyku, Włoszech, Niemczech oraz we Francji i Belgii. Prowadził wykłady na uczelniach w Algerii, Kanadzie, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Meksyku i na Kubie. Był aktywnym działaczem organizacji polonijnych w Kanadzie. Należał do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Komitetu ds. Normalizacji PKN oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Ponadto Jerzy Mazurek był rzeczoznawcą i ekspertem wielu instytucji krajowych i międzynarodowych.
Jerzy Mazurek był prezesem Fundacji Edukacji i Nauki w Ostrowie Wielkopolskim. Jego staraniem w roku 2003 powstało w mieście Polsko-Kanadyjskie Liceum Ogólnokształcące, a w latach następnych także Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.
Pogrzeb odbył się 28 września 2013 roku w Warszawie.

Skip to content
%d bloggers like this: