Wykład dra Carlosa Contrerasa Painemala

Wykład dra Carlosa Contrerasa Painemala

W piątek 10 maja 2013 o godzinie 18.00 w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego odbył się wykład dra Carlosa Contrerasa Painemala na temat: „Procesy negocjacji etnopolitycznych prowadzone między społeczeństwem Mapuczy a Republiką Chile i Republiką Argentyny”. Wykład z języka hiszpańskiego tłumaczyła dr Maria Eleonora Hebisz.

Dr Contreras Painemal jest absolwentem Universidad Academia de Humanismo Cristiano w Santiago de Chile. W 2011 roku obronił pracę doktorską Los Tratados celebrados por los Mapuche con la Corona Española, la República de Chile y la República de Argentina (Umowy zawarte pomiędzy społeczeństwem Mapuczy a Koroną Hiszpańską, Republiką Chile i Republiką Argentyny) w Lateinamerika-Institut na Freie Universiät w Berlinie. Od lat związany z Uniwersytetm Łódzkim. Jest założycielem Centrum Dokumentacji Indiańskiej Rucadugun (2000).

Wykład przedstawiał historię społeczności Indian Mapuczy, którzy nigdy nie zostali podbici przez hiszpańskich konkwistadorów i cieszyli się w minionych wiekach dużą autonomią, gwarantowaną przez traktaty. Mowa była także o polityce rządów Chile i Argentyny, na których terytoriach zamieszkują Mapuczy, polityce mającej na celu asymilację Mapuczy. Dr Contreras, który sam jest przedstawicielem tej indiańskiej społeczności, mówił o dyskryminacji, z jaką stykają się Indianie ze strony obu rządów, oraz o odrodzeniu narodowym Indian, jakie nastąpiło w ostatnim okresie. Jego wyrazem są między innymi dążenia do autonomii i walka o poszanowanie odrębności.
Po wykładzie doszło do dyskusji, w trakcie której rozmawiano o historii i dniu dzisiejszym ludności indiańskiej w Ameryce Południowej, pytano o obyczajowość Mapuczy, o ich wzory zachowania, obrzędy.
Wykład był prowadzony w języku hiszpańskim, tłumaczenia na język polski podjęła się dr Maria Eleonora Hebisz.

Skip to content
%d bloggers like this: