Wykład prof. dra hab. Michała Banaszaka

Wykład prof. dra hab. Michała Banaszaka

W piątek 26 kwietnia 2013 roku w Forum Synagoga odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Wykład wygłosił prof. dr hab. Michał Banaszak z Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu, a jego temat brzmiał: „Wielkie nadzieje: czy może istnieć królestwo użytecznych maszyn mieszczących się na czubku igły?”
Prelegent mówił o perspektywch i ograniczeniach związanych z maszynami działającymi w skali molekularnej. Wykład i poruszana w nim tematyka wywołały ożywioną dyskusję.

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Annie Brodali z „Naszego Rynku”.