Wykład prof. dra hab. Piotra Śliwińskiego

Wykład prof. dra hab. Piotra Śliwińskiego

W piątek 7 grudnia 2012 o godzinie 18.00 w gościnnej sali Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Wykład na temat „Czy wielka literatura jest nam jeszcze potrzebna i w jaki sposób rozpoznać jej istnienie?” wygłosił prof. dr hab. Piotr Śliwiński z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – ceniony krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej; autor i współautor kilku książek o literaturze XX-wiecznej i najnowszej.
Pytał w nim o warunki literackiej i artystycznej wielkości, o właściwości arcydzieł, o ich miejsce w kulturze. Dowodził, że rozważania o arcydziełach muszą uwzględniać także zagadnienie kanonu (i zachodzących w nim zmian) oraz tożsamości, którą arcydzieła tworzą i wyrażają. W istocie rzeczy w arcydziełach odbija się poziom i charakter aspiracji danej społeczności.
Ważną częścią wykładu była próba poszukiwania i wskazywania dzieł wybitnych w literaturze najnowszej, z natury czasu trudniej poddającej się zabiegom kanonizacyjnym. Długa lista nazwisk i tytułów dzieł przedstawiona w wykładzie świadczy o tym, że nie brakuje w pisarstwie ostatnich lat dzieł wybitnych, znakomitych, wyróżniających się.

Wykładowi towarzyszyła promocja VI numeru „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”. Wzorem lat ubiegłych ma on charakter tematyczny, ramę dla zgromadzonych tu artykułów tym razem tworzy temat: Między przeszłością i przyszłością. Teksty zawarte w „Roczniku” rzecz jasna w różnym stopniu odnoszą się do tej problematyki – ale we wszystkich nieomal napięcie między czasem minionym i teraźniejszością wydaje się wyczuwalne.
Zawartość tomu omawiali dr Kornelia Ćwiklak i dr hab. Jan Galant, zachęcając równocześnie zgromadzonych gości do bliższego zapoznania się z nowym numerem rocznika.
Spis treści VI numeru Rocznika OTN

Skip to content
%d bloggers like this: