Wykład dr Lucyny Marzec

Wykład dr Lucyny Marzec

W piątek 12 października o godzinie 17.00 w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odbył się wykład dr Lucyny Marzec na temat „Jadwiga Żylińska – nowoczesna intelektualistka i Wielkopolanka”. Spotkanie prowadziła dr Kornelia Ćwiklak.
Przedmiotem wykładu była prezentacja biografii i poglądów Jadwigi Żylińskiej, autorki poczytnych powieści historycznych, pisarki biograficznie i emocjonalnie związanej z Ostrowem Wielkopolskim, w którym uczęszczała do gimnazjum. Prelegentka przekonywała, że wielkopolska edukacja i związki z regionem miały duży wpływ na poglądy pisarki: „Żyła 99 lat, głównie w Warszawie, ale do Wielkopolski powracała nieustannie w swoich wspomnieniach i pracach literackich. Dlaczego? Pisarka zawsze podkreślała, że to właśnie w Wielkopolsce, przed wiekami, nastąpił akces słowiańskiego szczepu do chrześcijańskiego uniwersum, tutaj po wyzwoleniu w 1918, a zwłaszcza po drugiej wojnie, można było wziąć głęboki oddech – i poprzez architekturę, zwyczaje mieszkańców, sposób sprawowania władzy i kuchnię – poczuć wielki świat. Przynajmniej według Żylińskiej, która przez całe życie Wielkopolskę… miłowała. Trudno inaczej określić silny, nieprzerwany i, przede wszystkim, wyrażany wielokrotnie w tekstach, stosunek do rodzinnych stron”. Prelegentka zaprezentowała i omówiła twórczość literacką i publicystyczną Żylińskiej, przedstawiła jej poglądy, dowodząc, że autorce Złotej włóczni bliskie były idee emancypacji kobiet. Z relacji dr Marzec wyłonił się obraz osoby barwnej, niezależnej, interesującej się sprawami współczesnego świata. Żywą reakcję publiczności wywołało wyjaśnienie dwu biograficznych zagadek. Jedna dotyczyła prawdziwej daty urodzenia Żylińskiej, druga lat studiów. Rozmowa z publicznością była ożywiona i pożyteczna dla obu stron, przeważały w niej opowieści tych, którzy mieli okazję osobiście zetknąć się z pisarką. Wspominano miejsca, w których Żylińska bywała, pojedyncze zdarzenia, bliskich jej ludzi.

Autorzy zdjęć: A. Ćwiklak, P. Klimek