Wykład dr Justyny Szymańskiej

Wykład dr Justyny Szymańskiej

W piątek 6 maja 2011 roku o godzinie 18.00 w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odbył się wykład dr Justyny Szymańskiej na temat:
„Samotność/osamotnienie jako problem ludzkiego życia – perspektywa psychopedagogiczna”
.

Prelegentka tak prezentowała treść swojego wystąpienia:
O samotności pisze się, że jest jedną z głównych bolączek współczesności, stanowi swoistą chorobę cywilizacji, choć trudno o niej mówić, że jest zjawiskiem nowym, czy wytworem współczesności. Zaskakujące i nowe są jednak siła i rozmiary, jakie przybiera. Przyczyn, skutków, jak również rodzajów samotności można wymieniać wiele. W toku wykładu przedstawione zostanie interdyscyplinarne (filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne) podejście do problemu samotności. Istotną jego część stanowić będzie charakterystyka oblicza samotności/osamotnienia dzieci i młodzieży wraz z odwołaniem się do wyników badań oraz próbą określenia zadań wychowawczych w tym zakresie.

Spotkanie prowadziła dr Kornelia Ćwiklak.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a także dzięki pomocy finansowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Skip to content
%d bloggers like this: